El repte

La Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya ens va encarregar una campanya audiovisual per explicar el Dret d’Accés a la Informació Pública, així com la utilitat de les Dades Obertes.

La solució

Per tal de trencar amb la distància comunicativa entre una institució com la Generalitat de Catalunya i la ciutadania, es va plantejar trencar amb la manera de comunicar de les institucions i fer-ho de la mateixa manera que ho fa la societat. Així doncs, vam decidir construir un perfil d’una youtuber on explicava de manera propera, clara i senzilla temes més complexes i a vegades difícils de difondre i transmetre.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar