“La imatge corporativa no es eterna”

El repte

El Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears ens va demanar que realitzéssim el seu rebranding.

Es tractava d’una identitat dissenyada fa més de 40 anys pels arquitectes Carlos Ernesto Salto i Fernando Ferreira Calvo. 

Havíem d’actualitzar la marca amb la premissa que l’isotip, conegut com “el arquipiélago”, havia de romandre a la proposta.

Es presentaven algunes dificultats, com la quantitat d’elements que conformaven la marca, el seu extens nom, la consistència per a les seves demarcacions (Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera) i el fet de ser logo emblemàtic creat en 1979, requeria que es tractés amb una alta sensibilitat i respecte.

La solució

Després de realitzar un estudi de la resta de marques dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, i la seva evolució, vam extreure diverses conclusions: existia una tendència cap a la simplificació, desapareixien els elements comuns (la rosa i el compàs); i finalment, el territori no formava part de la marca, una cosa imprescindible en el cas del COAIB.

Vam començar corregint totes les tensions, proporcions, traços i espais dels elements que conformaven l’isotip

Vam continuar treballant amb el logotip, abreujant el nom complet per l’acrònim COAIB, com generalment es coneix.

En tractar-se d’una institució solemne que representa als arquitectes balears, requeria d’una tipografia de pal sec, de traç rotund i acabats rectes, que li atorgués serietat i modernitat.

També vam modificar la A, que correspon als Arquitectes, perquè evoqués la curvatura de l’ona, el compàs, donant al logotip moviment i alegria.

Es tracta d’una identitat líquida, en la qual els elements funcionen en conjunt i per separat, en funció de a qui es dirigeixi el missatge i quin sigui el seu emplaçament.

Per a les seves comunicacions seleccionàrem la tipografia Mena Grotesk, que li dotava de caràcter i personalitat.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar