El repte

Cristina Beascoechea, professional del màrqueting empresarial, ens va demanar que dissenyéssim la seva web per a oferir els seus nous serveis com a coach d’alta direcció.
En tractar-se d’una nova emprenedoria, l’encàrrec es va ampliar amb el desenvolupament de la seva marca personal.
Suposava tot un repte, calia plantejar una identitat que la diferenciés dels seus nous competidors i mantenint una coherència amb la personalitat i imatge de Cristina.

La solució

Al tractar-se d’una marca personal, el nom havia de ser identificable i únic.
Vàrem proposar limitar-ho al seu cognom, sent aquest tan característic i oferint-nos un joc de paraules en si mateix: Beascoechea > Beas[coach]ea.

Per al logotip vàrem jugar amb una tipografia rotunda i visualment atractiva, transformant la segona “e” del cognom en una “a” donada la volta per a llegir “coach” entre línies.
El baseline ens va sorgir immediatament: Donant-li la volta a l’alta direcció.

En quan a la identitat gràfica, vàrem voler sintetitzar els tres pilars de Beascoechea: claredat, focus i poder, en 3 figures geomètriques bàsiques i els colors primaris: blau, groc i vermell, que a més, reforçaven cada concepte.
Mitjançant aquests símbols i colors, vàrem construir un codi visual amb el qual transmetre els diferents valors de Beascoechea.

 

El resultat és un llenguatge atractiu i trencador que resumeix la base del que Beascoechea pot oferir als seus clients.

Per a aquest projecte vam voler comptar amb una fotògrafa a la qual admirem molt com a professional i com a persona, Lluna Pérez Visairas, que va aconseguir captar a través de la seva cambra la personalitat i energia de Cristina.

Amb el nostre disseny per a la web, volíem sortir del look&feel tradicional de les webs d’aquest sector, esquitxant-la dels elements visuals de a marca I reflectint els valors de Beascoechea sense perdre de vista l’usuari al qual es dirigeix.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar